Sport amatorski na szczeblu lokalnym

Wsparcie samorządów (gminy, powiaty, miasta) dla uprawiania sportu amatorskiego w ostatnich latach regularnie wzrastało. Nie chodzi oczywiście o sam aspekt prawny czy formalny i organizacyjny – samorządy wydają ze swojego budżetu coraz więcej pieniędzy na infrastrukturę do uprawiania sportu, nie tylko dla zawodowców czy lokalnych profesjonalnych klubów, ale także w wymiarze bardziej lokalnym, amatorskim. Dowodem na to, jak bardzo nawet najmniejsze gminy wspierają aktywność i motywują do ruchu na świeżym powietrzu w każdym wieku, mogą być setki kilometrów ścieżek rowerowych oraz powstające niczym grzyby po deszczu siłownie outdoorowe, parki rekreacyjne, boiska wielofunkcyjne, a nawet baseny czy stadiony.

Wszystko po to, aby społeczeństwo żyło dłużej i żyło szczęśliwiej oraz zdrowiej – to są główne skutki aktywizacji sportowej mieszkańców. I co najważniejsze, dla przyniesienia pozytywnych skutków wcale nie musi to być uprawianie sportu wyczynowe i niekiedy już same regularne szybkie spacery na świeżym powietrzu mogą być za taką aktywność uznawane (zwłaszcza w przypadku osób, które z uwagi na swój wiek czy schorzenia układu krwionośnego albo nadwagę czy problemy typowo ruchowe, nie mogą i nie powinny przesadnie „dawać sobie w kość”).

Nie tylko infrastruktura, ale świadomość

Przyrządy do treningu i miejsca, w których można za darmo skorzystać z urządzeń do ćwiczeń albo infrastruktury treningowej, znaleźć można coraz łatwiej, szybciej i bliżej własnego domu. Nie oznacza to jednak, że cała praca jest już wykonana – wręcz przeciwnie, kolejnym krokiem przed samorządami jest już nie tylko rozwój tejże infrastruktury do sportu amatorskiego, ale przede wszystkim kształcenie i uświadamianie lokalnej społeczności dlaczego aktywność fizyczna w każdym wieku jest kluczowa.

Po przekonaniu większych grup społecznych do ruszenia się i zmiany swoich niezdrowych przyzwyczajeń, przed lokalnymi instytucjami stoi jeszcze jedno trudne zadanie – pilotowanie takiego planu treningowego i przekazywanie, chociażby w krótkich instruktażach, jak prawidłowo wykonywać jakieś ćwiczenia i bezpiecznie obsługiwać poszczególne urządzenia treningowe. Amatorzy często nie wiedzą jak przyjąć poprawną pozycję na urządzeniu czy do jakiego zakresu wyprostu stawów i kończyn należy dane ćwiczenie wykonywać, ile powtórzeń powinno ono mieć i w jakich seriach.

Zdobywanie wiedzy o zdrowiu

Wszystkie te kluczowe dla całego procesu i zdrowia trenujących informacje znaleźć można w publikowanych przez samorządy broszurach oraz bezpośrednio na placu treningowym, gdzie do każdego urządzenia stacjonarnego zazwyczaj dołączony jest zrozumiały i graficzny instruktaż. Warto jednak także zainteresować się pewnymi aspektami typowo funkcjonalnymi we własnym zakresie, gdyż przekazywane w ten sposób informacje są tylko podstawowe – przygotowane z myślą o amatorach.

Wraz z kolejnymi miesiącami spędzanymi nawet na bieganiu, jeździe na rowerze, pływaniu czy ogólnorozwojowych ćwiczeniach na siłowniach outdoor, nawet amator zaczyna coraz lepiej rozumieć własne ciało, potrzeby swojego organizmu oraz jego ograniczenia. Sam wysiłek fizyczny może bowiem także zaszkodzić i pogorszyć stan trenującego, jeśli jest on nieodpowiednio dopasowany do ciała i kondycji. Dla całego procesu budowania zdrowia, kondycji i dobrego samopoczucia psychicznego równie ważne jak godziny spędzone na wysiłku jest odpowiednie odżywianie się, unikanie niezdrowych przekąsek i uzależnień toksycznie niszczących organizm (alkohol, papierosy i inne używki).